Forvent ikke, at yngre personer og mænd husker en aftale flere måneder. Sådan kunne et godt råd lyde til hospitaler, der vil undgå at vente forgæves på patienter.

Resultaterne stammer fra første del af forskningsprojektet: Gebyr ved udeblivelse. Her afdækkes, hvor mange og hvilke patienter der ikke dukker op på to hospitalsafdelinger i Region Midtjylland inden forsøget blev iværksat.

Yngre og mænd er ligeglade med "truslen"
Sundheds- og Ældreministeriet ønsker blandt andet at undersøge om gebyrtruslen får flere til at huske deres aftaler. 

-Når vi kigger på tallene, er det interessant, at det især er yngre og mænd, der udebliver fra deres aftaler, siger seniorforsker Ulla Væggemose, DEFACTUM, der leder det nationale forskningsprojekt.

 
Flere i venteværelserne kræver en målrettet indsats. Foto: JS Danmark

Indkaldelserne skal ikke sendes for tidligt
Netop offentliggjort forskning Danish Medical Journals oktoberversion viser altså, at afdelingerne især ventede forgæves på mænd, personer i alderen 20-40 år og på personer, der har fået indkaldelsen fra hospitalet mindst seks uger før, de skal undersøges eller behandles.

- Jo længere tid der er mellem indkaldelsen og mødetidspunktet, jo flere udebliver fra aftalerne, siger Ulla Væggemose.

Inden forsøget med gebyr ved udeblivelse gik i gang, ventede de to midtjyske afdelinger forgæves på 4-5 % af patienterne. Hospitalerne ved nu, hvilke grupper de kan give ekstra opmærksomhed for at få flere til at huske deres aftaler.

Fakta