Ensomhed er forbundet med dårligt helbred blandt den ældre del af den danske befolkning, fortæller psykolog og forsker i ensomhed Julie Christiansen fra DEFACTUM, Region Midtjylland, som netop har offentliggjort et studie i det internationale videnskabelige tidsskrift Social Science & Medicine.

Flere end 8.500 danskere i alderen 65 til 102 år i Region Midtjylland har medvirket i studiet, der er foretaget af en forskergruppe i DEFACTUM. Studiet peger på, der er en sammenhæng mellem ensomhed blandt ældre og migræne, diabetes og hjertekarsygdomme.

Foto: Colourbox

- Det er stadig lidt et mysterium, hvorfor ensomhed påvirker vores helbred, men vores resultater peger på at faktorer som fysisk inaktivitet, dårlig søvn og et højt stress niveau hos den ensomme, kan have en betydning, fortæller en af forskerne bag studiet Julie Christiansen, DEFACTUM, og forklarer, at ensomme generelt har sværere ved at opretholde en aktiv livsstil og eksempelvis ofte mangler nogen at dyrke sport sammen med.

- Ud over at have betydning for den enkeltes helbredstilstand, påvirker ensomhed også ældres livskvalitet. Det er derfor vigtigt at tage ensomhed alvorligt. Vi bør skærpe fokus på ensomhed og sætte tabuet på dagsordenen, fortæller Julie Christiansen og afslutter:

- Internationale studier har tidligere påvist en sammenhæng mellem ensomhed og dårligt helbred, men så vidt vi ved, er vores studie det første, der finder en sammenhæng mellem ensomhed og migræne og diabetes.

Studiet er baseret på data fra Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” fra 2013 og er udarbejdet i samarbejde med seniorforskerne Mathias Lasgaard og Finn Breinholt. Studiet er støttet af Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden).

Kontaktinfo: Julie Christiansen, DEFACTUM, mobil 8171 5802 og mail: Julie.Christiansen@stab.rm.dk

Artiklens titel er: “Do stress, health behavior, and sleep mediate the association between loneliness and adverse health conditions among older people?”

Læs mere på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027795361630020X