Staten og Kommunernes Indkøbsaftale (SKI) har valgt DEFACTUM som leverandør af evalueringer og analyser i rammeaftale 17.11.

Offentlige kunder kan med aftalen købe ydelser af DEFACTUM uden at gennemføre lange og tidskrævende udbud. Kunderne kan dermed spare tid og ressourcer, og kan i stedet koncentrere sig om den opgave, der skal løses.

DEFACTUM kan med aftalen tilbyde en lang række ydelser. Det kan fx være gennemførelse af surveys, kortlægninger eller analyser af forretningsgange. Opgaverne kan også bestå i projektevalueringer, organisationsanalyser eller økonomiske analyser.

(Foto Tobias Lybech)

SKI’s rammeaftale kan bruges af alle dele af den offentlige sektor. Såvel statslige, regionale og kommunale organisationer som halvoffentlige virksomheder.

”Det er en anerkendelse at blive udvalgt af SKI som én blandt ti konsulenthuse på aftalen. DEFACTUM løser i forvejen konsulentopgaver i hele landet for kommuner, regioner, styrelser og ministerier, og vi ser frem til med aftalen at hjælpe endnu flere offentlige organisationer med kvalificerede evalueringer og analyser,” fortæller Henriette Qvist, der er udviklings- og konsulentchef i DEFACTUM.

Har du spørgsmål til brug af aftalen, kan du kontakte faglig leder i DEFACTUM Jens Hansen, telefon 78414044