Arkivfoto: Søren Sander

Hvordan hjælper vi sygemeldt med nakkesmerter bedst tilbage i arbejde? Det spørgsmål forsøger læge Line Thorndal Moll, DEFACTUM, at besvare i sit ph.d. projekt, og TrygFonden og Korningfonden støtter nu projektet med henholdsvis 987.000,- og 10.000,- kr.

I 2015 startede Line Thorndal Moll sit ph.d. projekt, hvor hun undersøger effekten af to forskellige behandlinger til sygemeldte nakkepatienter, smertemekanismer og betydningen af MR-scanning på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland.

I Danmark er ryg- og nakkesmerter årsag til 16% af alle sygedage og den næsthyppigste årsag til langtidssygemelding.