I dag bliver for mange patienter genindlagt akut. Et nyt pilotprojekt med audit i Silkeborg, Favrskov og Skanderborg Kommune sætter spot på nogle væsentlige faldgruber og effektiviserer arbejdsgangene og patientforløbet mellem hospital, privat praksis og kommune. Se en video om deltagernes indtryk af audit.