Mathias Kamp Lasgaard blev den 1. januar udnævnt til professor i anvendt psykologi ved Institut for Psykologi på SDU, sideløbende med sit virke i DEFACTUM.

Professor Mathias Kamp Lasgaard
Foto: Søren Sander

Han vil udøve en nye stilling sideløbende med sit virke som seniorforsker og programleder i DEFACTUM. Mathias' forskningsområde er sociale relationers betydning for trivsel og sundhed.

- Professoratet giver et godt afsæt for at samarbejde med førende internationale forskere og lede et forskningsprogram ved DEFACTUM og SDU, der giver ny viden om ensomhed. Jeg håber det bidrager til den strategiske udvikling af målrettede indsatser, som kan mindske ensomhed og social isolation, fortæller Mathias.

Mathias tilknytningen til SDU i Odense er ikke ny. Han var med til at etablere Institut for Psykologi på SDU tilbage i 2009-10. Efter sin ansættelse i vores forsknings- og konsulenthus i 2012 fortsatte han sideløbende som lektor frem til 2018.

- Mit afsæt er forskning, som viser, at sociale relationer har en stor betydning for vores trivsel, livstilfredshed og helbred - på tværs af aldersgrupper og geografi. Ensomhed øger bl.a. risikoen for angst, depression og selvmordsadfærd. Det er derfor væsentligt at praksis, beslutningstagere, fonde og vidensmiljøer samarbejder om at udvikle virksomme indsatser, fortæller Mathias.

Et vigtigt af de vigtige forskningsstudier som Mathias i øjeblikket er i gang med, er et lokalsamfundsprojekt, hvor 28 partnere arbejder for at mindske ensomhed i Silkeborg Kommune. Læs om forskningen bagved.

Mathias Kamp Lasgaard
Tlf.: 7841 4333 / 3051 8948
Mail: malasg@rm.dk