2023

Hjerterehabiliteringskonference
Konferencen afholdes den 25. april 2023.
Du kan læse mere her

15. Nationale Rehabiliteringskonference
Konferencen afholdes den 6. juni 2023.
Du kan læse mere her

Fælles konference DEFACTUM, Arbejdsmedicin og Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering 6. januar 2023
Årets konference bliver under temaet covid-19-senfølger med udgangspunkt i såvel klinisk hverdag som forskning. Dagen afholdes i et samarbejde mellem DEFACTUM, Arbejdsmedicin og Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering for medarbejderne i de tre organisationer.

2022

Temadag, Hjerterehabilitering, mandag den 13. juni 
DEFACTUM indbyder til temadag for sundhedsfagligt personale, sundheds- og udviklingskonsulenter, og ledere i hjerterehabiliteringsforløbene i Region Midtjylland.

Konference om "Naturen som ressource i sundhedsindsatser"
Den 8. juni afholdes konfernecen om den nye grønbog. Grønbogen er et debatoplæg, der skal stimulere den videre udvikling inden for koblingen mellem natur og sundhed.

Indbydelse til præsentation af forskningsresultaterne fra det nationale projekt Aktiv Patientstøtte
Afholdes 17. maj på Frederiksberg Hospital.
Vi opfordrer til fysisk deltagelse, men du kan også deltage virtuelt ved at klikke på dette link.

14. nationale rehabiliteringskonference
Som opfølgning på lanceringen af en ny hvidbog om rehabilitering inviterer DEFACTUM, Rehabiliteringsforum Danmark, REHPA og VELUX FONDEN til national konference over temaet: “Rehabilitering i Danmark 2022 - hvor er vi på vej hen?" torsdag d. 12. maj

Invitation til tiltrædelsesforelæsning ved Thomas Maribo
Mandag den 4. april 2022 kl. 14:00 afholder Thomas Maribo sin tiltrædelsesforestilling med titlen: Rehabilitering nu og i fremtiden: Perspektiver og udfordringer.

Virtuel præsentation - Hvordan har du det?
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? præsenteres virtuelt 16. marts 2022.

2021

Ph.d.-forsvar ved Louise Sofia Madsen, Antropolog.
Titel: Prospects and contributions of extending future rehabilitation practices to urban green spaces and community-based rehabilitation: Experiences and perceptions of people with disabilities and health professionals.
Dato: Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 13:00

Ph.d.-forsvar ved Gitte Valentin, cand.scient.san., fysioterapeut.
Titel: Social ulighed i forekomst og konsekvenser af
knoglebrud blandt ældre.
Dato: Onsdag 27. oktober 2021 kl. 11:00

Konference om ny medicinsk teknologivurdering vedrørende i.v.-behandling i eget hjem
Præsentation af resultater fra ny MTV-rapport vedrørende intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem.
På konferencen vil der blive lejlighed til at diskutere og spørge mere ind til den ny MTV-rapport.

Rehabilitation International World Congress
Den 7.-9. september 2021 kl. 10.00-17.00
Rehabilitation International World Congress 2021 er i år virtuel, og det er stadig muligt at tilmelde sig.

Resultater fra et forskningsprojekt om handicap og beskræftigelse
Tirsdag d. 14. sept. har du mulighed for at høre et oplæg om resultaterne af et forskningsprojekt, der sætter fokus på barrierer til broer – med særlig vægt på jobcentrenes rolle.

Rehabilitering og hverdagsliv for mennesker med kroniske sygdomme
Dato: 26. januar 2021
Sted: Online, webinar.

2020

Gå-hjem-møder om rehabilitering
Dato: 5. oktober-16. november 2020
Sted: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, 8000 Aarhus C
Aflyst grundet COVID-19.

Ph.d.-forsvar ved Anne Mette Schmidt
Dato: 25. juni 2020
Fysioterapeut og cand.scient.san. Anne Mette Schmidt afholder sit forsvar for sin ph.d.-afhandling kl. 13.00 til 15.00. 
Sted: Online via Zoom.

Dansk Evalueringsselskabs digitale mini-konference:
Nye greb til når viden skal omsættes i praksis

Dato: 9. juni 2020

Kan man måle sundhed i surveys?
Dato: 6. marts 2020
Sted: Konferencelokalet, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Invitation til ph.d.-forsvar ved Rikke Rosbjerg
Return to work in employees undergoing chemotherapy for cancer - the role of physical activity and self-efficacy
Dato: 24. februar kl. 13.00
Sted: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, 8000 Aarhus C.

Temadag: Autisme, mistrivsel og social isolation
Dato: 7. januar 2020
Sted: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, 8000 Aarhus C.

2019

12. Nationale Rehabiliteringskonference
Dato: 24. september 2019
Sted: Radisson Blue, Scandinavian Center i 8000 Aarhus C.

Dansk Evalueringsselskabs årskonference
Dato: 4.-6. september 2019
Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Kom-igen-møde med fokus på 'Pårørende'
Dato: 4. juni 2019 kl. 15.00-17.15
Sted: Konferencelokalet, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Gå-hjem-møde - Ny viden om arbejdsrelateret vold
Dato: 9. maj 2019 kl. 15.00-16.30
Sted: Kantinen, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
DEFACTUM, Region Midtjylland præsenterer på et "gå-hjem-møde" resultaterne fra tre projekter om vold på arbejdspladsen.

Forskningsklinikken for sammenhængende
rehabiliteringsforløb inviterer til seminar

”Perspektiver på rehabilitering:
Borgere med hjertesygdom”
Oplæg ved Mogens Lytken Larsen samt paneldeltagere
Dato: 25. marts kl. 14-16 
Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, lokale 14.10, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ph.d.-forsvar ved cand.scient.san., Klinisk diætist Kathrine Hald
Dato: 1. marts 2019 kl 13:00
Sted: MarselisborgCentret, Fællesfaciliteterne, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, Aarhus C
Kom og hør Kathrine Halds ph.d.-forsvar "Long-term follow-up on the effect of socially differentiated cardiac rehabilitation
- evaluated by clinical outcomes, secondary prevention and use of health care services". Forsvaret foregår på dansk og engelsk.

Gravide kvinders arbejdsmiljø og sygefravær
Tid: 17. januar 2019 kl. 9.30-15.00
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby (aud. A, indg. G)

2018

Ph.d.-forsvar ved Line Thorndal Moll, cand.med.
Dato: 18. december 2018 kl 14:00
Sted: MarselisborgCentret, Fællesfaciliteterne, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, Aarhus C
Kom og hør Line Thorndal Molls ph.d. forsvar "Sick leave due to neck or shoulder pain: Interventions, MRI assessment and prognosis". 
Forsvaret foregår på engelsk.

Ny styring i sundhedsvæsenet
Dato: 13. december 2018
Sted: Comwell Aarhus
DEFACTUM afholder konference om forskningen i Region Midtjyllands projekt Ny styring i et patientperspektiv.
På konferencen vil et tværvidenskabeligt team af forskere fra Aarhus Universitet og DEFACTUM præsentere resultater og erfaringer fra forskningen i Ny styring i et patientperspektiv.

11. nationale Rehabiliteringskonference
Tid: 31. oktober 2018
Sted: Hotel Nyborg Strand
I 2018 sætter vi fokus på rehabiliteringstænkningens aktuelle gennemslagskraft. 
Rehabilitering breder sig hastigt til stadig flere fagområder og fagprofessioner. Nu også til socialområdet. I KL's socialpolitiske udspil på voksenområdet "Fælles om fremtidens socialpolitik", er rehabilitering det faglige fokus for kommunernes sociale indsats fremadrettet.

Workshop om arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom
Tid: 24. oktober 2018 kl. 9.30-15.30
Sted: REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Vestergade 17, 5800 Nyborg
Pernille Pedersen og Christina M. Stapelfeldt fra DEFACTUM deltager som oplægsholdere i workshoppen "Arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom ", der afholdes af Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), den 24. okt. 2018. Oplægget vil bl.a. omhandle kræftramtes risiko for tidligt arbejdsophør sammenlignet med personer uden kræft, baseret på et populationsbaseret registerstudie som DEFACTUM og REHPA har gennemført sammen.

Nordic Conference in Work and Rehabilitation 2018
Tid: 1.-3. oktober 2018
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo, Norge

Kom-igen-møde om patientinddragelse
Tid: Mandag den 1. oktober 2018
Sted: AUH, Patologisk Ambulatorium på Nørrebrogade, Bygning 18, 8000 Aarhus C.

På Patientens Præmisser - arbejds- og inspirationskonference
Tid: Torsdag den 31. maj
Sted: Jysk Park, Ansvej 108, Silkeborg

MoEva 2.0 informationsmøde
Tid: Mandag den 23. april 2018 kl. 13.00-16.00
Sted: Regionshuset Aarhus, Konferencelokalet, Olof Palmes Alle 15, Aarhus N

Ph.d.-forsvar ved Marc Sampedro Pilegaard
Tid: Fredag den 13. april kl. 14.00
Sted: Auditoriet, J. B. Winsløw Vej 25, 5000 Odense C

Hvordan har du det? 2017 - en konference hvor vi præsenterer Region Midtjyllands nye sundhedsprofil
Tid: Onsdag den 14. marts 2018
Sted: Herning Kongrescenter
Program og praktiske informationer om konferencen

Kom-igen-møde: Patientinddragelse i psykiatrien
Tid: 12. marts 2018 kl. 15.00-17.00
Sted: Psykiatriens Hus i Silkeborg

Kom-igen-møde: Involvering af patienterne i forskning
Tid: Onsdag den 10. januar 2018 kl. 15.00-17.00
Sted: Regionshuset Aarhus, Kantinen, Olof Palmes Alle 15, Aarhus N

2017

Involver borgerne! 10. nationale rehabiliteringskonference 
Tid: Torsdag den 23. november 2017 
Sted: Hotel Nyborg Strand

Forbedringsvejlederuddannelsen udbydes til medarbejdere og ledere i Region Midtjylland
Tid: Der er i alt 7 undervisningsdage i forløbet.

Seminar: Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen
Tid: Onsdag 22. november 2017 kl. 13.30 – 16.00 
Sted: Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2

Medicinsk teknologivurdering af respiratorbehandling i eget hjem
Tid: Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 13.30 - 16.00
Sted: Studenternes Hus og Konferencecenter, Aarhus Univesitet 

19. møde i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning
Tid: Mandag 25. september 2017
Sted: Studenternes Hus og Konferencecenter, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C

Et sundhedsvæsen på patientens præmisser 
Tid: Torsdag den 7. september 2017, kl. 15.30-18.30
Sted: Auditorium B, indgang G6, Aarhus Universitetshospital Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Kom-igen-møde: Tal for patienterne
Tid: Onsdag den 23. august 201 15.00-17.00 
Sted: Regionshuset Aarhus, Kantinen, Oluf Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

DES-gå-hjem-møde
Tid: Onsdag den 1. marts 2017 kl. 16.00-18.00.
Sted: Regionshuset Aarhus, Konferencelokalet, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N 

DIN gå-hjem-møde
Tid: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 15.00-17.00.
Sted: Regionshuset Aarhus, Kantinen, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N 

2016

Gratis gå-hjem-møde: Ny styring i et patientperspektiv
Tid: Torsdag den 28. april 2016 kl. 16-18.00.
Sted: DEFACTUM, Regionshuset Aarhus, Konferencelokalet, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

To-dages kursus om Målsætning i rehabilitering
Tid: 27.-28. april 2016
Sted: MarselisborgCentret, bygning 8, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

Gå-hjem-møde Dansk Evalueringsselskab: Evaluering af rehabilitering – metoder og erfaringer
Tid: 20. april 2016 kl. 15-17
Sted: MarselisborgCentret, bygning 8, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

Ph.d.-forsvar ved Lotte Groth Jensen
Tid: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 13.30
Sted: INCUBA Science Park, building 5510, Aabogade 15, 8200 Aarhus N.

Ph.d.-forsvar ved Pernille Pedersen
Tid: Fredag den 5. februar 2016 kl. 14.00
Sted: MarselisborgCentret, Fællesfaciliteterne, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, Aarhus C 

Temamøde om fremtidens sundhedsvæsen
Tid: Onsdag den 3. februar 2016 kl. 15.00–17.15
Sted: MarselisborgCentret, bygning 8, P.P. Ørumsgade, 8000 Aarhus C 

Gå-hjem-møde om implementeringsforskning i praksis
Tid: Torsdag den 28. januar 2016 kl. 14.00-16.00
Sted: Regionshuset Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Passion for livet
Tid: Mandag d. 18. januar 2016 kl. 10.00-15.00
Sted: Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, Aarhus C 

2015

Seminar om robotassisteret kirurgi
Tid: Torsdag 10. december 2015 kl. 13.30-16.00.
Sted: Merete Barker Auditoriet, Søauditorierne, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C

Temamøde om sundhedskompetence
Tid: Torsdag den 3. december 2015 kl. 15.00-17.00
Sted: CFK, Regionshuset Aarhus, Konferencelokalet, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Temamøde om sundhed i udfordrede boligområder
2. juni 2015
Sted: CFK, Regionshuset Aarhus, Kantinen, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

National konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien
9.-10. marts 2015
Sted: Nyborg Strand

Spredningskonference - Sundere liv i socialpsykiatrien
29. januar 2015
Sted: Comwell Aarhus 

2014

Lighed i behandling
24. november 2015
Sted: Odense

Release party: Bog om ”Indflydelse på egen sundhed”
26. september 2014
Sted: Gimsing Sognegård, Drøwten 1, Struer

Seminar om tværgående monitorering som socialfagligt forebyggelsesredskab: Erfaringer og udviklingsperspektiver
19. september 2014
Sted: Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.

Konference om kognitiv træning som del af rehabiliteringsindsats på beskæftigelsesområdet
27. maj 2014
Sted: MarselisborgCentret

Hvordan gøres gode beslutninger bedre?
26. maj 2014
Sted: MarselisborgCentret

Konference for medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde
20. marts 2014
Sted: Scandic Aarhus Vest

Hvordan Har Du Det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner
13. marts 2014
Sted: Papirfabrikken i Silkeborg.

Gå-hjem-møde: Brugerinvolvering i implementeringsprocesser
12. marts 2014
Sted: Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.

Fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen
14. januar 2014
Sted: MarselisborgCentret, bygning 8, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

2013

Netværksarrangement: Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser
28. november 2013
Sted: Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.

Onference: Sundhedsfremme for voksne med udviklingshæmning

20. november 2013
Sted: Golf Hotel Viborg

JYFE Videnskabende Netværk
22. og 23. maj 2013
Sted: Golf Hotel Viborg

Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering
21. maj 2013
Sted: Golf Hotel Viborg

Temadage om rehabilitering af børn og unge
9. januar og 4. februar 2013
Sted: MarselisborgCentret, bygning 8, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

2012

Temadage om rehabilitering
29. november og 3. december 2012
Sted: MarselisborgCentret, byg. 8, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

Femte danske rehabiliteringskonference
30. oktober 2012
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

Konference om voksne med ADHD
28. september 2012
Sted: Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Nordisk konference om arbejdsrettet rehabilitering
12.-14. september 2012
Sted: Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenå

Tiltrædelsesforelæsningen: Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering – et nyt forskningsområde 
22. juni 2012. Søauditoriet, Aarhus Universitet.

Konference om patientuddannelse efter Læring og mestringskonceptet
4. juni 2012.
Sted: Hotel Ny Skovlund, Nybo Bakke 8, Holstebro 

Øger Netværksfamilietilbud den sociale inklusion af "svært psykisk syge"? Nationalt symposium
30. maj 2012 kl. 9.30 - 16.00
Sted: Aalborg Psykiatriske Sygehus, Festsalen

National konference om Multisygdom
14. maj 2012.
Sted: Scandic Bygholm Park, Schauttesvej 6, 8700 Horsens

2011

Fjerde Danske Rehabiliteringskonference
9. november 2011

Hvordan Har Du Det? - Konference om unges sundhed og trivsel
15. november 2011

Brud eller Brobygning?
18. maj 2011

Konference om Behandling af Skulderlidelser
27. april 2011

Hvordan Har Du Det? - Konference om sundhed og trivsel blandt voksne
28. januar 2011

Søren_2022_smal.jpg
Søren Sander Rasmussen
Tlf.: 2381 8800
Mail: soeras@rm.dk

Følg DEFACTUM her:


Billedet viser YouTube-ikonet  Billedet viser Twitter-ikonet  Billedet viser LinkedIn-ikonet