Grønbogs gren.jpg

Foto: © Pixabay.

Vi skal ud!

Så enkelt kan det siges – men virkeligheden omkring natur og menneskers sundhed er noget mere kompleks. Det er denne kompleksitet, som vi med grønbogen søger at blive klogere på.

Med involvering af centrale aktører på området stilles der skarpt på de problemfelter og uudnyttede potentialer, der er forbundet med naturen som ressource i sundhedsindsatser.

Grønbogen er et debatoplæg, der skal stimulere den videre udvikling inden for koblingen mellem natur og sundhed. For selvom natur og grønne områder anerkendes som en væsentlig ressource for menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed, foregår mange indsatser indendørs, der kunne have foregået udendørs.

Vi vil gerne fortsætte debatten og inviterer derfor til denne dagskonference.

Læs det detaljerede program til konferencen her

Tilmeld dig konferencen her

Projektet bag her

Publikationen er gratis på konferencen - ellers kan den købes her

Livestreames her

Bedste hilsner
Redaktionsgruppen

Louise Sofia Madsen, Antropolog, Ph.d., Forsker
Dorthe Varning Poulsen, Fysioterapeut, MS., Ph.d., Studieleder og lektor
Tine Bordorff Sørensen, Fysioterapeut, MHH, Lektor
Pernille Vibholm, Ergoterapeut, Bsc., Cand.scient.san, Underviser
Ole Mygind, Ergoterapeut, Master i Rehabilitering, Projektchef
Thomas Maribo, Fysioterapeut, MS, Ph.d., Professor, Forskningschef

Arrangør: DEFACTUM, Center for Praksisnær Rehabiliteringsforskning, MarselisborgCentret, Region Midtjylland, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Randers Social- og Sundhedsskole, VIA University College Aarhus, 15. Juni Fonden og Rehabiliteringsforum Danmark
Målgruppe: For alle interesserede
Hvor: Fællessalen på Christiansborg, 1240 København K
Start: 08-06-2022 09:00
Stop: 08-06-2022 14:00
Pris: Det er gratis at deltage