multisygdom.jpg

Du vil få indblik i udfordringer, som mennesker med multisygdom oplever, når behandling og pleje af deres mange sygdomme skal passe ind i et hverdagsliv.

Igennem empiriske eksempler på multisyge personers navigation i sundhedsvæsenet, introduceres du til nogle af de dilemmaer, som såvel borgere som sundhedsprofessionelle støder på.

Vi diskuterer, hvordan patientinvolvering kan imødekomme nogle af de problemer, som multisyge borgere oplever i deres samarbejde med sundhedsprofessionelle.

Oplægsholder

Lisbeth Ørtenblad, seniorforsker, mag.art. i antropologi, MPH.

Tilmelding

Tilmeld dig webinaret her


Arrangør:
 DEFACTUM, MarselisborgCentret
Målgruppe: Sundhedsprofessionelle der arbejder med behandling og rehabilitering af personer med kroniske sygdomme.
Hvor: Online
Start: 26-01-2021 15:00
Stop: 26-01-2021 16:00
Pris: Det er gratis at deltage.