Børn og autime. Foto: Katherine Chase, Unsplash

Børn og autime. Foto: Katherine Chase, Unsplash

7. januar 2020 kl. 13-16 på MarselisborgCentret i Aarhus:

En markant stigende andel af børneårgangene i Danmark får i dag en autismediagnose. Der er derfor en risiko for, at bl.a. skolemistrivsel og social isolation vil udfordre børn, unge og deres forældre i de kommende år. DEFACTUM inviterer nu til et temamøde med dette fokus.

Kom og hør om kommunernes vurdering af og tiltag på området – herunder to konkrete bud på perspektivrig forebyggende indsats i grundskolen henholdsvis på voksensocialområdet. Og vær med til at drøfte udfordringer og forebyggelsesmuligheder på autismeområdet fremover.

Program

Velkomst

Hvad viser DEFACTUMs forebyggelsesanalyse?

Oplæg v/ Morten Greve, chefkonsulent i DEFACTUM, Region Midtjylland
Hvordan ser kommunerne på udviklingen på autismeområdet? Og hvilke muligheder er der for at forebygge, at en autismespektrumforstyrrelse fører til alvorlige sociale problemer hos børn, unge og unge voksne? Med en bevilling fra Metodecentret har DEFACTUM i løbet af 2019 gennemført en interviewbaseret undersøgelse med fokus på netop disse spørgsmål. Oplægget giver et overblik over analysens vigtigste fund.

Sammen om opgaven

Oplæg v/Gert Hougaard, leder for Skibet Skole, Vejle Kommune
Som leder for Thyregod Skole i Vejle Kommune har Gert og skolens øvrige medarbejdere gennem en årrække udviklet en velfungerende tilgang til inklusionsindsats for elever med særlige behov under overskriften "aktionsforløb". Han er for nylig tiltrådt som leder for en skole med en Centerafdeling, der rummer ca. 100 elever på autismespektret, men oplægget fortæller om og perspektiverer erfaringerne med aktionsforløb på Thyregod Skole.

Pause

Fleksible løsninger i en fokuseret hverdag

Oplæg v/ Lars Bording-Machon, leder for autismekraftcenter Markedsgade, Randers Kommune
Randers Kommune har foretaget en nytænkning af indsatsen for borgere med bl.a. autisme i retning af en åben, fleksibel og mestringsunderstøttende tilgang. Et udtryk for dette er autismekraftcenter Markedsgade. Målet at skabe et fagligt miljø, hvor autismespecialisering går hånd i hånd med fokus på den enkeltes ønsker, håb og drømme. Nøgleord i indsatsen er bl.a. fremskudt rådgivning, gruppebaserede tilbud og borgerstyrede, visuelle handleplaner. Sammen med en borger, som har samarbejdet med centret, vil Lars fortælle om erfaringerne.

Paneldebat: Udfordringer og potentialer på forebyggelsesområdet

Deltagerne inviteres til at debattere muligheder for at styrke den forebyggende indsats på autismeområdet i de kommende år. Diskussionen tager afsæt i tre korte oplæg fra:

  • Jens Christiansen, forsknings- og udviklingsleder ved Center for Autisme
  • Mehdi Owliaie, leder for Det Nationale Autismeinstitut
  • Freja Sirdorf, faglig leder ved Specialområde Autisme, Region Midtjylland

Desuden deltager Gert Hougaard, Lars Bording-Machon og en borger med autisme i panelet.

Praktiske oplysninger

Tid: Tirsdag den 7. januar 2020, kl. 13-16

Sted: MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C, Bygning 8, 1. sal

Tilmelding: Deltagelse er gratis, men der er et begrænset deltagerantal. 

DEFACTUM er værter ved en kop kaffe/the med kage og frugt.

Vel mødt!

DEFACTUM og Metodecentret

NB: Husk ved ankomsten at registrere din nummerplade på de opstillede tablets i Bygning 8!