sTADIG RAMT.jpg

Foto: Melanie Wasser, Unsplash

Gå-hjem-møde

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 15.00-16.30
Kantinen, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N
Tilmelding senest den 2. maj 2019

Målgruppe

Arbejdsgivere, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdstagere, faglige organisationer, forskere og andre med interesse for arbejdsrelateret vold.

Dagens program

Ny viden

På arbejdspladser med patienter, klienter, elever og kunder vil arbejdet indebære en vis risiko for at blive udsat for vold. Det er velkendt, at vold på arbejdet kan medføre fysiske og psykiske skader og en kortere sygemelding, men det har indtil nu været uklart, i hvor høj grad vold på arbejdet kan have langsigtede konsekvenser for ofrene.

På gå-hjem-mødet præsenteres resultaterne fra tre projekter om vold på arbejdspladsen.

I forskningsprojektet »Stadig ramt?« fra DEFACTUM, Region Midtjylland er en stor gruppe personer blevet fulgt i en årrække, efter at de blev udsat for fysisk vold på arbejdet. Studiet er baseret på spørgeskemadata fra Region Midtjyllands sundhedsprofil-undersøgelse Hvordan har du det? koblet med registerdata over en periode på op til 10 år efter det voldelige overgreb. På gå-hjem-mødet præsenteres forskningsprojektets hovedfund. Projektet viser, at vold på arbejdet er relateret til en øget risiko for dårligt helbred og fravær fra arbejdsmarkedet i mange år efter voldsepisoden.

Et aktuelt ph.d.-projekt »Vold i hverdagen« fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH og Syddank Universitet har undersøgt volds betydning for det mentale helbred hos socialpædagoger. Projektet har samtidig undersøgt, om arbejdsmiljøfaktorer har en forværrende eller beskyttende indvirkning på voldens skadelige effekter. På gå-hjem-mødet præsenteres ph.d.-projektets hovedfund. Projektet viser, at både frekvensen og alvorsgraden af voldshændelser har betydning for udvikling af PTSD, og at gentagne hændelser af vold i arbejdet synes at indvirke på de ansatte ved en langsomt tiltagende forværring af udbrændtheds-symptomer.

DEFACTUM, Region Midtjylland har for Socialstyrelsen analyseret ti konkrete tilfælde af vold eller trusler på botilbud og forsorgshjem, hvor mennesker med kognitive funktionsnedsættelser samt psykiske og sociale problemstillinger har været involveret. På gå-hjem-mødet præsenteres analysens hovedfund og Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og forsorgshjem.