Gravides sygefravær.jpg

Forskningsdag, torsdag d. 17. januar 2019, kl. 9.30-15.00 på Aarhus Universitetshospital, Skejby (aud. A, indg. G)

Kom og få præsenteret viden om gravide kvinders sygefravær herunder nye resultater fra danske undersøgelser. Undersøgelserne har fokus på, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har betydning for gravide medarbejdere, samt hvilken rolle ledere og kollegaer spiller for gravide kvinders sygefravær. 

På forskningsdagen får du mulighed for at høre resultater fra:

Graviditet og Trivsel, en spørgeskema- og interviewundersøgelse af gravide medarbejderes arbejdsmiljø og af deres og lederes holdninger til sygefravær i Region Midtjylland 

• Et forskningsprojekt med hospitalsansatte, som har undersøgt om undervisning af nærmeste leder kan nedbringe sygefraværet hos de gravide kvinder.

 

På dagen kan du bl.a. møde:

• Ebba Wergeland, speciallæge i arbejdsmedicin, tidl. Arbeidstilsynet i Norge (disputats om gravide kvinders arbejdsmiljø)

• Luise Mølenberg Begtrup, læge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

• Rikke Damkjær Maimburg, Jordemoder, MPH, ph.d., Lektor, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

• Dorte Raaby Andersen, cand.scient.soc., ph.d. Arbejdsmedicin, Universitetsklinik, Hospitalsenheden Vest

Pernille Pedersen, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d., DEFACTUM 

Anne-Mette Momsen, fysioterapeut, MPH, ph.d., DEFACTUM 

Forskningsdagen arrangeres i samarbejde med Danske Regioner.