Kom og vær med når den 12. nationale rehabiliteringskonference bliver afholdt på Radisson Blue, Scandinavian Center i Aarhus tirsdag den 24. september, 2019.

Dette års plenumoplæg er:

Fremtidssans  
v/Henrik Good Hovgaard, Fremtidsforsker v. Future Navigator

Fortællingens kraft - rehabilitering, evaluering og læring
v/Agnete Neidel, Chefkonsulent hos Socialt Udviklingscenter - SUS

Forhandlinger, anerkendelse og samarbejde: fokus på ’det hele menneske’ i rehabilitering
v/Amy Clotworthy, Etnolog - Center for Sund Aldring (CEHA) ved Københavns Universitet

Udviklingen viser, at der inddrages mere og mere teknologi i rehabiliteringen, og det er derfor vigtigt at diskutere mulighederne med teknologi, så den bidrager til, og ikke hæmmer rehabiliteringen.

Hvad er så de bedste indsatser, metoder og teknologier til at opnå dette? Vi vil inddrage viden og overvejelser om anvendelse af teknologier i en bred forstand.

Fx hvilke metoder og teknologier hjælper bedst med til at bygge fællesskaber og hvilke afhjælper bedst ensomhed? Hvilke styrker mobilitet og hvilke afhjælper kognitive udfordringer? Hvilke fremmer uddannelse og læring samt tilbagevenden til arbejde etc.

Konferencens fokus er derfor både på strategier, tilgange ift. det enkelte menneske, og de fagpersoner der kommer i spil i rehabilitering samt på hardware og software, der kan understøtte processerne.