- Forskningsresultater fra en ny styringsmodel

1.jpgAfholdelse af konference i DEFACTUM

På konferencen vil et tværvidenskabeligt team af forskere fra Aarhus Universitet og DEFACTUM præsentere resultater og erfaringer fra forskningen i Ny styring i et patientperspektiv.

Konferencen giver anledning til at kigge på betydningen af at indføre en ny styringsmodel. Hvilke effekter har det haft at tilsidesætte aktivitetsbaseret styring efter DRG-værdi og i stedet styre efter selvvalgte kvalitetsmål?

Samtidig vil den tværvidenskabelige gruppe af forskere kigge fremad og give bud på, hvilke læringspunkter og anbefalinger der kan uddrages af erfaringerne fra projektet. Hvordan kan forskningens resultater bidrage til planlægning af den fremtidige styringsmodel for sundhedsvæsenet?

Forskergruppen vil i løbet af dagen præsentere forskningsprojektets forskellige perspektiver. Resultaterne fra forskningen vil belyse den bagvedliggende beslutningsproces, modtagelse og implementering, samt hvilke effekter man har opnået gennem anvendelse af en ny styringsmodel. Dagen vil ligeledes byde på refleksioner fra praksis og internationale perspektiver på anvendelse af en ny kvalitetsorienteret styringsmodel.

Tid: 13. december 2018 kl. 09.30 – 15.00

Sted: 
Comwell Aarhus
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Se programmet her

Find vej til Comwell

Parkeringsvejledning

Kontaktperson: Stina Bollerup, telefon: 7841 4362, e-mail: stibol@rm.dk

 

Materialer fra dagen

 

Rapporten kan læses her

 

PowerPoint-præsentationer:

Hvordan diskursanalyse kan inspirere beslutningstagning ved Viola Burau

Virkede Ny styring i et patientperspektiv? ved Rikke Søgaard

Intern og læringsorienteret resultatstyring ved Mads Leth Jakobsen

Ny styring i et organisatorisk praksisperspektiv ved Peter Danholt

Hvad har vi lært af Ny styring i et patientperspektiv? ved Claus Bossen

Refleksion fra praksis ved økonomidirektør Mette Jensen

Refleksion fra praksis ved oversygeplejerske Mette Qvortrup Holsting

Perspektivering: Hvad har vi lært af styringsforsøg, og hvad er den næste udfordring? ved Mickael Bech