Et "kom-igen-møde" med oplæg til debat om:

• Måling af patientinddragelse - historien om et måleredskab
v/Erik Riiskjær og Jens Thusgård Hørlück, konsulenter i DEFACTUM, Koncern Kvalitet

Hvordan kan PRO-data anvendes som middel til patientinddragelse?
v/Caroline Mejdahl, RN, MScN, ph.d.-studerende, Forskningsprogrammet Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital

Et eksempel fra klinikken - sådan har vi arbejdet med måling af patientinddragelse
v/ Randi Steensgaard, Klinisk Sygeplejespecialist, RN, MHSc(Nurs), ph.d. studerende, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt

Efter oplæggene er der debat. Til at sætte fokus på patient/-brugerperspektivet har vi inviteret Birgit Hagen, formand for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland.

Tilmeld dig her