Foto:  Sophie Ollis, Unsplash

Hvordan kan evalueringer bidrage til udvikling af den offentlige sektor? Og kan evaluering bidrage ved at blive mere integreret i udviklingsarbejdet?

Få svar på gå-hjem-mødet 01-03-2017 kl. 16-18 på Olof Palmes Allé 15, der er arrangeret af Dansk Evalueringsselskab i samarbejde med DEFACTUM i Region Midtjylland og konsulentfirmaet Rybirk.

Jørgen Rybirk holder oplæg om projektevaluering som strategisk værktøj i den offentlige sektor. Jørgen Rybirk pointerer, at valg af evalueringsmetoder er konstituerende for valg af succeskriterier, indikatorer og konkrete leverancer i projekter. Evalueringer af projekter er ikke alene retrospektiv, men udtryk for strategiske, fremadrettede valg. Jørgen Rybirk præsenterer på gå-hjem mødet sin projektevaluerings-model, der sammenkobler arbejdet med opstilling af projektmål med måling af indikatorer for projekters succes. Han vil i sit oplæg komme ind på projekters kontekst i en politisk styret sammenhæng, det narrative aspekt som grundlæggende for projekters betydning heri, projekters kvalitet som resultater af trufne valg, der løbende forhandles, og evalueringstemaer som forhåndskonstituerende for hvad et projekt kan indeholde, og dermed bestemmende for de resultater, der kan præsenteres. Han vil også komme med konkrete eksempler og give mulighed for spørgsmål og kommentarer.

Morten Greve holder oplæg om Developmental Evaluation (DE) -  en udviklingsorienteret evalueringstilgang, som på interessant vis overskrider den klassiske modstilling mellem formativ og summativ evaluering. Tilgangen forbindes især med den amerikanske evaluator og evalueringsforsker Michael Quinn Patton, som var keynote speaker på DES-konferencen i 2016. DE vækker opmærksomhed blandt danske evaluatorer, men det kniber fortsat med eksempler på evalueringer, hvor tilgangens principper reelt følges. Morten Greve vil på gå hjem mødet introducere til DE med afsæt i en refleksion over DE's berettigelse og anvendelsesfelt ud fra både ontologiske og social-økologiske præmisser. Oplægget vil give bud på og invitere til en dialog om, hvordan og i hvilken kontekst Developmental Evaluation kan forventes at bidrage til at udvikle det evaluerede.

Mellem de to oplæg vil der være en kort pause med mulighed for at udvide dit netværk og få en sandwich og en sodavand. Gå hjemmødet slutter med en fælles drøftelse på tværs af de to oplæg.

Jørgen Rybirk er Master of Public Administration, ekstern lektor på Syddansk Universitet, tidligere socialdirektør og indehaver af konsulentfirmaet Rybirk. Han har skrevet bogen Projektledelse i politisk styrede organisationer (Samfundslitteratur 2015), som kan købes til en særpris ved arrangementet. 

Morten Greve er chefkonsulent, cand.scient.pol., MA og arbejder til dagligt i Region Midtjyllands DEFACTUM, som forsker, evaluerer og løser udviklingsopgaver på velfærdsområderne. Han har skrevet artiklen Developmental Evaluation, som vidensbaseret forretningsudvikling? Læs mere på DEFACTUM.dk.

Dansk Evalueringsselskab (DES) er en forening, der organiserer mennesker med interesse for evalueringsmetoder. Læs mere på danskevalueringsselskab.dk og på DES LinkedIn-gruppe, som har 1200 medlemmer, blandt andet Jørgen og Morten.

Tid: onsdag den 1. marts 2017 kl. 16-18
Sted: Konferencelokalet, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, 8200 Aarhus N

Tilmeld dig!