Målsætning er en central del af et rehabiliteringsforløb, og målsætningsprocesser foregår i et komplekst samspil med borgerens behov, faglige perspektiver og de organisatoriske rammer. Så langt synes enigheden blandt fagprofessionelle indenfor forskellige områder at række.
Men når det kommer til den mere konkrete udførsel af målsætning, er der delte meninger om måden at sætte mål på, hvilke konkrete redskaber der bør bruges, og i hvor høj grad borger/patient er eller bør være en aktiv medspiller i målsætningen.

På kurset kommer vi omkring følgende temaerne:
 
Grundlæggende om målsætning i rehabilitering
- Introduktion til de mange forskellige slags mål i daglig praksis: fælles mål, retningsgivende mål, delmål, kortsigtede mål, langsigtede mål og lovgivningen omkring målsætning, herunder §83a i Serviceloven.

International forskning omkring målsætning: de seneste trends
- Hvad optager forskere i andre lande - og hvad kan vi lære af det?

Målsætning i det tværfaglige samarbejde
- Fælles forståelse for og et fælles sprog for mål i rehabiliteringsforløbet blandt forskellige faggrupper, betydningen af konteksten for målsætning - herunder organisatoriske og tidsmæssige rammer, dokumentation, herunder konkrete eksempler på rehabiliteringsplaner.


Motivation, borgerinddragelse og etik
- Hvis mål sætter vi? Hvorfor sætter vi mål? Har pårørende en rolle i målsætning? Giver det mening at sætte mål med alle borgere? Hvilken rolle spiller motivation, og hvordan arbejder vi med det?

Konkrete redskaber til brug i målsætning
 - Introduktion til forskellige redskaber til brug i målsætning (COPM, GAS, SMART mv.). Hvad er vigtigt at være opmærksom på, er nogen redskaber mere anvendelige end andre; og har målgruppe betydning for valg af redskab?


Målgruppe
Kurset henvender sig til fagfolk, der arbejder med rehabiliteringsindsatser i forhold til børn, unge, voksne og ældre mennesker.