Ph.d.-afhandlingen af Sygeplejerske, Cand.scient.san. Pernille Pedersen: 

”Labour market participation of individuals on sick leave with mental health problems. Intervention and cohort studies on return to work” 

er indstillet til offentligt forsvar af Department of Clinical Medicine, Aarhus University.

Forsvaret finder sted på MarselisborgCentret, Fællesfaciliteterne, P.P. Ørums Gade 11, byg. 8, Aarhus C       

Fredag d. 5. februar 2016 kl. 14:00

Forsvaret foregår på dansk. 

Alle er velkomne!