Patient records and clinical overview - The creation of clinical overview among physicians in daily clinical practice

Lotte Groth Jensen, cand.scient.soc. og ph.d.-studerende forsvarer sin ph.d.

onsdag 16. marts 2016 kl. 13.30

Forsvaret finder sted i INCUBAS lille auditorium: INCUBA Science Park, building 5510, Aabogade 15, 8200 Aarhus N.

Ph.d.-projektet beskriver og analyserer de arbejdsgange og metoder, som læger benytter i deres forsøg på at danne sig et overblik over patientinformation og –data samt måden, hvorpå forskellige teknologier bidrager til dette.

Læs mere om projektet.

Forsvaret, som foregår på engelsk, er offentligt, og alle er velkomne.