Foto: Niels Aage Skovbo

Gratis gå-hjem-møde: Hvorfor skal der styres på en ny måde, hvordan omsættes det i praksis, og hvilke erfaringer kan der uddrages af at styre på en ny måde?

Det og meget mere kan du høre om på et temamøde den 28. april 2016, hvor forskere fra DEFACTUM og Aarhus Universitet fortæller om og diskuterer forskellige perspektiver i relation til prøvehandlingen ”Ny styring i et patientperspektiv”.

Formålet med temamødet er at give dig, der enten som administrativ medarbejder eller praktiker er involveret i prøvehandlingen, indsigt i den aktuelle forskning på området.

Målgruppen for temamødet er alle, der er involveret i prøvehandlingen samt andre interesserede i styring i sundhedsvæsnet.

Tid: Torsdag den 28. april 2016 kl. 16.00-18.00

Sted: DEFACTUM, Regionshuset Aarhus, Konferencelokalet,
Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Det er gratis at deltage. Tilmelding skal ske senest den 26. april 2016 per mail til: mette.byholt@stab.rm.dk

Program:
Hvordan besluttes og implementeres radikale forandringer i sundhedsvæsnet: En analyse af introduktionen af en ny model for sygehusfinansiering i Region Midtjylland
Hvordan er nye problemdefinitioner om sygehusfinansiering kommet frem, og hvordan er disse problemdefinitioner blevet koblet til nye problemløsninger og i den sidste ende resulteret i en ny finansieringsmodel i Region Midtjylland?

Oplægget beskriver tankerne bag et nystartet forskningsprojekt om, hvad forudsætningerne er for at kunne besluttet og implementere radikale forandringer i sundhedsvæsnet.

Oplægsholder: Viola Desideria Bureau, seniorforsker ved DEFACTUM, Region Midtjylland samt lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Al denne styring! – ”Ny styring i et patientperspektiv” set fra et afdelingsperspektiv
“Ny Styring i et patientperspektiv” er en idé om, hvordan og hvorfor man skal styre på en ny måde. Ideen har skullet omsættes til praktisk virkelighed på ni hospitalsafdelinger. Oplægget beskriver, hvordan afdelingerne har forstået denne ide om ”ny styring”, og hvordan ideen konkret er blevet omsat til praksis.

Oplægsholder: Mads Leth Jakobsen, Lektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Ny Styring som ’byggeprojekt’
Foruden at repræsentere en vision for en ny styringstilgang i sundhedsvæsenet er ”Ny Styring i et patentperspektiv” samtidigt et ’byggeprojekt’, hvor nye kvalitetsmål har skullet defineres og operationaliseres. Oplægget belyser, hvordan den overordnede vision om en ’Ny Styring’ har antaget forskellige former i hospitalsafdelingernes mål samt hvordan Region Midtjyllands it-infrastruktur har haft betydning i denne sammenhæng.

Oplægsholder: Morten Bonde Ubbesen, post.doc. ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Det sundhedsøkonomiske perspektiv
Kan der opnås mere sundhed for pengene i form af højere patientoplevet kvalitet, forbedret sundhedstilstand og lavere udgifter per patient? Oplægget behandler forskellige sundhedsøkonomiske perspektiver i relation til målet bag prøvehandlingen – at skabe mere sundhed for pengene.

Oplægsholder: Rikke Søgaard, Professor ved Health, Aarhus Universitet.

Oplæggene vil blive efterfulgt af en paneldebat.