Evaluering af rehabilitering – metoder og erfaringer


Rehabilitering handler om at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv efter tab af hele eller dele af ens evne til at fungere fysisk, psykisk eller socialt i hverdagen.

Rehabilitering fylder stadig mere i de danske kommuner og regioner. Hverdagsrehabilitering, hjerterehabilitering, neurorehabilitering, arbejdsrettet rehabilitering er blot enkelte eksempler på indsatser på området.

Rehabilitering involverer typisk flere sektorer og foregår i et samspil med flere forskellige faggrupper. Et rehabiliteringsforløb kan strække sig over længere tid, med borger og eventuelt pårørende som faste deltagere, mens fagprofessionelle fra forskellige sektorer og forvaltninger kan være involveret i forløbet sporadisk eller i længere perioder. For at sikre sammenhæng i hele forløbet, er der lavet forløbsprogrammer, som er standardiserede beskrivelser af opgavefordelingen, koordineringen og samarbejdet mellem aktører med udgangspunkt i en given patientgruppe.

Den aktuelle fokus på rehabilitering gør det relevant at spørge:

  • Hvordan kan man evaluere rehabilitering?
  • Udfordringer i at måle effekten af den sundhedsfaglige indsats
  • Kan man udføre før- og eftermålinger på funktionsevne og livskvalitet?
  • Hvad er de metodiske udfordringer ved at evaluere en tværsektoriel og tværfaglig indsats?
  • Hvordan involveres borgere og pårørende bedst i evalueringen?

Se invitation og program

Tid: 20. april 2016 kl. 15-17
Sted: MarselisborgCentret, bygning 8