Tid: Tirsdag den 2. juni 2015 kl. 15.00-17.00

Sted: CFK, Regionshuset Aarhus, Kantinen, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N

Formålet med temamødet er at præsentere ny viden, bringe aktuelle erfaringer frem, inspirere hinanden og diskutere hvordan, man kan arbejde med sundhedsmæssige udfordringer i socialt udfordrede boligområder. To af oplæggene tager udgangspunkt i analyser og indsatser i Aarhus Kommune, men der lægges også op til en generel debat om fremtidige indsatser og metoder ved sundhedsfremme og forebyggelse.

Målgruppen for temamødet er medarbejdere fra kommunerne og andre interesserede.

Tilmelding 
Det er gratis at deltage. Tilmelding skal ske senest den 29. maj 2015 pr. mail: mette.byholt@stab.rm.dk

PROGRAM

Hvordan er sundheden i de socialt udfordrede boligområder i Aarhus?
Ti procent i Aarhus Kommune bor i socialt udfordrede boligområder. Hør hvordan det står til med sundheden i disse områder. Hvordan er den fysiske og mentale sundhed? Hvor er der især behov for sundhedsfremme og forebyggelse? Oplægget bygger på nye analyser fra Hvordan Har Du Det? 2013.

Oplægsholder: Finn Breinholt Larsen, Seniorforsker, Cand.mag., CFK, Region Midtjylland.                            

Forebyggelse i nærmiljøet – erfaringer, metoder og tilgange
Borgerinddragelse, sundhedsadfærd og mental sundhed har været fokus i 12 nærmiljøer gennem fire år. Projektet Forebyggelse i nærmiljøet er netop afsluttet og er udgangspunktet for eksempler på, hvordan man kan arbejde med udfordrede boligområder.

Oplægsholder: Kirsten Vinther Jensen, Projektleder, MPH, CFK, Region Midtjylland.

Ny indsats i Aarhus Kommune
Aarhus Kommunes sundhedspolitik, Sammen om sundhed – mere af det der virker, retter særligt fokus på lighed i sundhed og målrettede indsatser i socialt udfordrede boligområder. Projektet Dit Liv – Din Sundhed er et tilbud fra Aarhus Kommune i samarbejde med Folkesundhed Aarhus om en forebyggende helbredsundersøgelse til borgere i alderen 45-69 år. Indsatsens fokus er at finde risikofaktorer for udvikling af hjertekarsygdomme og diabetes blandt 20.000 borgere i almene boligforeninger.

Oplægsholdere: Jes Bak Sørensen, Sundhedskonsulent, ph.d. MSc Idræt og Sundhed og Jane Nautrup Østergaard, Projektleder, ph.d., MSc Public Health, Aarhus Kommune.

Efterfølgende vil der være debat ved bordene om egne erfaringer efterfulgt af paneldiskussion.