CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling afholdte i samarbejde med Region Syddanmark, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner en national konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Konferencen blev afholdt på Nyborg Strand den 9. og 10. marts 2015 med deltagelse af internationale keynotespeakers og præsentation af resultaterne fra det 3-årige satspuljeprojekt om ’Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15’. Forskellige workshops afholdtes af deltagere fra det nationale projekt fx omkring deeskalering, faglig ledelse af nedbringelse af tvang, patientens rolle og rettigheder, fysisk aktivitet og meget mere. Fælles for begge dage var, at der var mulighed for at gå i dybden med metodeudvikling og læring omkring forebyggelse af tvang og der kom konkrete bud på, hvordan indsatsen kan gribes an.

Læs program.
Seneste nyt om konferencen.

Spørgsmål vedr. konferencen kan rettes til projektleder Helle Høgh, helle.hoegh@stab.rm.dk.