Siden efteråret 2013 har CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i samarbejde med eksterne parter gennemført en kortlægning og analyse af erfaringerne med tværgående monitorering i et socialfagligt forebyggelsesperspektiv. Projektet er finansieret af Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde, men har et nationalt sigte.

Med "tværgående monitorering" menes en monitoreringsform, som kombinerer forskellige typer data vedrørende fx demografi, sundhedsforhold, sociale forhold, beskæftigelse osv. Projektet har især fokus på de danske kommuners erfaringer og udviklingsplaner på området, men belyser også de internationale erfaringer på området samt de persondataretlige rammer for udviklingen af monitorering på basis af kommunernes egne data.

Undersøgelsens datakilder er en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne, uddybende kortlægning i udvalgte kommuner, en videns- og litteratursøgning samt en analyse gennemført i forbindelse med et tværfagligt ekspertseminar i marts 2014.

Projektet afsluttes med en samlet afrapportering i juni 2014 og en invitation til et seminar i september 2014. Seminaret henvender sig i første række til kommunale og øvrige fagfolk, der arbejder med eller har interesse i muligheder og udfordringer i forbindelse med monitorering som forebyggelsesredskab på det sociale område.

Kortlægnings- og analyserapport kan downloades her
.

Dato:
19. september 2014 kl. 10.00-15.30
Sted: Konferencerummet, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.
Pris: Deltagelse er gratis.

Læs programmet for seminaret.

Slides fra oplægsholdere:
Jesper Jørgensens oplæg om BoSocData i Aarhus Kommune
Tommy Holsts oplæg om KOMspot-it i Odense Kommune
Finn Breinholts oplæg om "Hvordan har du det?"-undersøgelserne
Eva Dalum Olsens oplæg om Aarhus Kommunes anvendelse af HHDD-data
Kathrine Bek Nyboes oplæg om KL's arbejde med boligsocial monitorering
Morten Ejrnæs' oplæg om tværgående monitorering som socialfagligt forebyggelsesredskab