Sundhedsstyrelsen inviterer den 24. november til konference: Lighed i behandling.

Konferencen arrangeres af CFK's projekt: "Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen" i samarbejde med de fire andre projekter, der har modtaget støtte fra satspuljen "Ulighed i det behandlende sundhedsvæsen".

Konferencen foregår i Odense. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om CFK's projekt: Multisygdom og ulighed i det behandlende sundhedsvæsen.