Konferencen er blevet afholdt


Internationalt er der gode erfaringer med kognitiv computertræning, og derfor har fire 2.-aktører gennem et år afprøvet kognitiv computertræning som en del af rehabiliteringsindsatsen for borgere med sindslidelse og kognitive vanskeligheder. På konferencen fortæller medarbejdere om deres erfaringer med metoden, og en borger fortæller om sit personlige udbytte af den kognitive træning.

På konferencen kan du høre om:
  • Internationale erfaringer med kognitiv træning og evidens bag metoden v/Cand.psych., ph.d. Torben Østergaard Christensen
  • Projektets resultater v/Cand.psych., ph.d. Torben Østergaard Christensen
  • Rammerne for afprøvning af metoden v/Lise Marie Witt Udsen, projektleder, CFK
  • Erfaringer med implementeringen v/Toldbodhus Skole, AOF i Svendborg
  • Eksempler fra træningsforløbene v/CBR - Center for Beskæftigelse og Rehabilitering i Randers
  • En borger fortæller om sit udbytte af et kognitivt træningsforløb v/Jobkompagniet i Silkeborg
  • Det videre arbejde med kognitiv træning v/Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i Aarhus

Dato: 27. maj 2014 kl. 09:30-14:15
Sted: MarselisborgCentret, P.P. Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C.
Pris: 450 kr.

Læs program