Konferencen byder på oplæg om aktuelle problemstillinger på socialområdet, herunder det nye socialtilsyn samt en øget brug af recovery-tilgangen. Der vil ligeledes blive præsenteret en kavalkade af JYFE-projekter.

JYFEs afslutningskonference henvender sig til alle medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde i de midt- og nordjyske kommuner samt Region Nordjylland og Region Midtjylland. Konferencen byder på oplæg om aktuelle problemstillinger på socialområdet, herunder det nye socialtilsyn samt en øget brug af recovery-tilgangen. Der vil ligeledes blive præsenteret en kavalkade af nogle af de mange projekter, som JYFE har givet tilskud i årenes løb:

1. ”Indflydelse på eget liv og egen sundhed”: projekt om medinddragelse af borgere med handicap.

2. ”Babyprogram”: projekt for udsatte familier til familietræning.

3. ”Netværksanbringelser”: projekt om øget brug af netværksinddragelse i forbindelse med anbringelser, herunder viden om metoder og effekter. 

4. ”Kommunale metoder til forebyggelse af børne- og
ungekriminalitet”: Projekt om kortlægning af og beskrivelse af virkningsfulde metoder i forbindelse med forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet.

Dato: 20. marts 2014 kl. 9.30-15.00
Sted: Scandic Århus V, Rytoften 3, 8210 Århus V
Pris: Deltagelse er gratis.