Bind 1 - Hovedrapport 2013

Bind 2 - Udviklingen 2006-2010-2013

Oplæg fra konferencen

Film - Fem korte interviews fra konferencen om Sundhedsprofil 2013

Sundhed på én side for alle kommuner i Region Midtjylland

Hovedrapport opdelt i kapitler

Udviklingen 2006-2010-2013 opdelt i kapitler

 
Nye tal på sundheden i Region Midtjylland præsenteres 13. marts 2014

  • Hænger sundhed og beskæftigelse sammen?
  • Fortsætter fedmeepidemien?
  • Øges den sociale ulighed i sundhed?
  • Hvordan går det med de unges rygevaner?
  • Bliver der stadig flere multisyge?
  • Hvordan fordeler sundheden sig i de 19 kommuner?

Det er blot nogle af de spørgsmål, du kan få svar på, når CFK torsdag den 13. marts 2014 præsenterer nye tal for, hvordan sundhedstilstanden i Region Midtjylland udvikler sig.

Sundhedsprofil 2013
I alt 54.300 borgere i regionen modtog i 2013 et spørgeskema om deres sundhedstilstand. På baggrund af deres svar belyser CFK udviklingen i borgernes sundhed, sygelighed og livsstil og tegner sundhedsprofiler for kommuner og region.

Målgruppe for konferencen
Resultaterne fra Hvordan har du det? er et vigtigt grundlag, når sundhedspolitikker for region og kommuner udformes. Konferencen henvender sig derfor både til sundhedsfaglige medarbejdere og til beslutningstagere på det sundhedspolitiske område. Alle interesserede er velkomne.

Tid og
sted
Torsdag den 13. marts 2014 kl. 9.00-15.15 på Papirfabrikken i Silkeborg.

Tilmelding
Der er desværre ikke flere ledige pladser til konferencen.

For dig som er tilmeldt
Det endelige program
Parkeringsoversigt over Papirfabrikken, Silkeborg
Parkeringsbillet for den 13. marts 2014
Praktiske informationer

Specielt for praktiserende læger
Konferencen er godkendt af Efteruddannelsesfonden for almen praksis, og godkendelsen har aktivitetsnummer 14-11-4-7. Det er derfor muligt for praktiserende læger at søge refusion til at deltage i konferencen. Du kan finde vejledningen her.

Læs mere om Hvordan har du det?