Rammerne for det sundhedsvæsen vi skal leve og dø med om 20 år er ved at blive fastlagt med den store ”Moderniseringsplan”, der blev resultatet af Erik Juhl-udvalgets arbejde. I alle regioner nedlægges akutmodtagelser på sygehuse og der etableres store højt specialiserede akutmodtagende sygehuse. Der er tale om en meget stor satsning på en ny struktur på sygehusområdet, der vil få afgørende betydning for resten af sundhedsvæsenet.

Moderniseringsplanens grundlag er Erik Juhl-udvalgets rapport fra 2008. Rapporten beskæftiger sig indgående med sygehusenes forhold (kapacitet, specialisering etc.) men ikke ret meget med konsekvenserne for det omgivende sundhedsvæsen. Det nye sygehusvæsen skal være meget mere effektivt, - kortere indlæggelser, mere ambulant aktivitet etc. Hvis det skal lykkes, så det bliver til gavn for befolkningens sundhed skal der samtidig ske en markant udvikling resten af sundhedsvæsenet (Almen praksis, kommunerne etc).

Erik Juhl-udvalgets beregninger af fremtidens sygehuskapacitetsbehov bygger på en fremskrivning af situationen i 2008.  I løbet af de kommende mange år kan befolkningens sygdomsmønster ændres og en alvorlig ment satsning på forebyggelse kan måske ændre billedet markant.

På denne baggrund indbydes der til  temamøde om:

Fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen

Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 14.00 - 17.30
MarselisborgCentret bygning 8
P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C

Læs mere om mødet og tilmeld dig på Dansk Selskab for Folkesundheds hjemmeside.