Indenfor hele velfærdsområdet er der de seneste år kommet et stort fokus på, hvordan forandringer, best practice og evidensbaserede programmer kan implementeres. Det er sket samtidig med, at brugerinvolvering og brugerinddragelse er kommet mere og mere på den politiske dagsorden med et ønske om at skabe partnerskaber mellem brugere og professionelle i den fremtidige udvikling af området.

Men hvordan passer implementering og brugerinddragelse sammen? Kan de forenes eller er det to forskellige og uafhængige bevægelser?

CFK har gennem de seneste mange år arbejdet med begge begreber, og har kombineret dem i flere projekter. Med afsæt i projekter indenfor psykiatri- og handicapområdet præsenteres resultater og erfaringer med brugerinvolvering i implementeringsprocesser, og hvilke udfordringer samt gevinster brugerinddragelse medfører.

Arrangør: CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland i samarbejde med Dansk Implementeringsnetværk (DIN).

Dato: onsdag den 12. marts 2014 kl. 14.00-15.30.

Sted: Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N, Konferencerummet.

Oplægsholdere: Helle Høgh, specialkonsulent og antropolog, medlem af DIN’s bestyrelse. René Buch Nielsen, konsulent og antropolog.
Begge oplægsholdere har gennem flere år arbejdet med kvalitets- og implementeringsprojekter inden for social- og sundhedsområdet.

Slides af Helle Høgh og René Buch Nielsen