Familiecentreret indsats og tværfaglig dokumentation i praksis.
MarselisborgCentret udbyder 2 kursusdage om familiecentreret tilgang og tværfaglig dokumentation på børneområdet.

Kursusdagene tager afsæt i tværfaglig praksis og arbejdet med at videreudvikle og implementere en rehabiliterende og familiecentreret praksis.

Den første kursusdag omhandler kort introduktion til rehabilitering og ICF-CY som referenceramme. Herefter præsenteres redskaber og værktøjer til anvendelse i praksis med henblik på afdækning af forældre og børns behov, udarbejdelse af fælles tværfaglige dokumenter med ICF-CY som referenceramme samt målsætningsarbejde i samarbejde med forældre.

Den anden kursusdag afholdes tre uger efter første kursusdag med henblik på, at deltagerne i den mellemliggende periode har mulighed for afprøvning af ét af de præsenterede redskaber. Anden kursusdag tager udgangspunkt i deltagernes behov og tilrettelægges med oplæg, dialog og erfaringsudveksling.

Temadagene afvikles 9. januar og 4. februar 2013 kl. 09.00-16.00

Form
Dag 1: 09.01.2013 - overvejende oplæg.

Dag 2: 04.02.2013 - Oplæg, dialog, erfaringsudveksling på baggrund af afprøvninger og tanker med udgangspunkt i dag 1.

Sted
MarselisborgCentret
P. P. Ørums Gade 11, bygning 8
8000 Aarhus C.

Målgruppe
Fagprofessionelle inden for sundheds- og socialområdet, der arbejder med børn og unge med funktionsevnenedsættelser. Primært ergoterapeuter, fysioterapeuter, specialpædagoger m.fl.

Detaljeret program kan downloades her.

Tilmelding og pris
Fristen for tilmelding er 19. december 2012.
Pris: 2.200 kr.