Invitation til Onference

Onference på Golfhotellet i Viborg, den 20. november 2013, 9.00-15.30: Hvordan kan man arbejde med at fremme sundhed for og med voksne borgere med udviklingshæmning eller andre kognitive funktionsnedsættelser? "Indflydelse på egen sundhed" inviterer til en anderledes og inspirerende onference i Viborg. Det er en onference fordi det ikke bliver helt som det plejer. Der vil være oplæg og udfordrende aktiviteter samt mulighed for at tale sammen og udveksle erfaringer omkring onferencens tema.

Indflydelse på egen sundhed
En dråbe i havet eller et lille skridt på vej til store forandringer? "Indflydelse på egen sundhed" er et projekt, som har haft fokus på at arbejde med sundhed, for og med voksne borgere med kognitive funktionsnedsættelser herunder udviklingshæmning. Projektet afsluttes ved udgangen af 2013, hvilket er anledning til at præsentere projektets resultater og erfaringer.

Målgruppen for onferencen er socialfagligt personale, borgere med udviklingshæmning, sundhedsprofessionelle, pårørende, ledere af social- eller sundhedstilbud, politikere, samt alle med interesse for emnet.

"Indflydelse på egen sundhed" er et samarbejde mellem Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Struer, og Viborg Kommuner med CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen via satspuljen ”Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare”.


Temaer som præsenteres er:

  • Perspektiver for samarbejde om sundhed mellem sundheds-, og
    socialområdet, og med borgerne selv
  • Præsentation af et fælles uddannelsesforløb for Sundhedsguider
  • Præsentation af sundhedsmåling 
  • Projektets vigtigste resultater og initiativer 
  • Lederens rolle og udfordringer

Få inspiration og viden med hjem – det er det, onferencen handler om. For deltagere fra kommuner, som ikke er med i projektet er prisen kr. 550 pr. deltager.

Tilmelding til Mette.byholt@stab.rm.dk

Tilmelding senest fredag den 8. november 2013

Ønsker du yderligere information - kontakt: Rene.nielsen@stab.rm.dk
Ghita.oelsgaard@stab.rm.dk