Afholdes d. 29. november og 3. december 2012
Begge dage kl. 10 – 16.

På MarselisborgCentret, bygn. 8,
P.P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C

MarselisborgCentrets forsknings- og udviklingsfunktion, CFK tilbyder to temadage om rehabilitering. Der er muligt at tilmelde sig dem enkeltvis.
Temadagene er vidensbaserede, og der knyttes an til forskningsprojekter, der gennemføres under Region Midtjylland, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret.
Temadagene er opbygget omkring hovedtemaerne (download program for temadagene v. klik på temaerne herunder):

Borgerperspektiv 

Socialt perspektiv på rehabilitering

Målgruppe
Fagprofessionelle inden for sundheds- og socialområdet samt beskæftigelsesområdet. Primært kommunalt og regionalt ansatte med en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Form
Temadagene er tilrettelagt med oplæg/præsentationer samt debatskabende dialog eller erfaringsudveksling.

Pris
Samlet pris for begge temadage er kr. 2.000 kr. inkl. forplejning på dagene. Der er mulighed for at vælge en enkelt eller enkelte af de udbudte temadage. Pris pr. dag er 1.200 kr. inkl. forplejning.

Tilmelding
Fristen for tilmelding er 26. november 2012.
Antal deltagere: 20-70.