Onsdag den 30. maj 2012 afholdtes i Aalborg symposium i forbindelse med projekt om netværksfamilier:
Øger Netværksfamilietilbud den sociale inklusion af "Svært psykisk syge"?

Præsentationer fra oplægsholdere: