14. maj 2012, Horsens. Danske Regioner afholder konference om multisygdom i samarbejde med Region Midtjylland og Sundhedsstyrelsen

Mange mennesker lever med to eller flere langvarige sygdomme. I Region Midtjylland er det f.eks. hver tredje indbygger mellem 25 og 79 år, der her mere end én kronisk sygdom. Multisygdom kan betyde øget risiko for fejlmedicinering, indlæggelse og forhøjet dødelighed.

Konferencens formål
Formålet med konference er at konkretisere de udfordringer, som multisygdom indebærer for såvel patienter som sundhedsvæsenet og at udvikle bud på, hvordan vi skal tackle multisygdom i fremtiden.

Til konferencen er inviteret to internationale forskere, der vil komme med deres bud på, hvordan multisygdom kan håndteres - set ud fra to forskellige synspunkter.

  • Professor Martin Fortin fra Department of Family Medicine, Université de Sherbrook i Canada, som er en kapacitet indenfor forskning i multisygdom.
     
  • Professor Chad Boult fra Department of Health Policy and Management på Johns Hopkins Institute i USA, som forsker i metoder til at øge sundhed blandt ældre.

Målgruppe
Sundhedsprofessionelle og administratorer i regioner, kommuner, praksissektor, ministerier, styrelser samt forskere og politikere.

Tid / sted
Mandag den 14. maj 2012 kl. 9.00 - 15.40
på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Tilmelding
Tilmeldingsfrist senest tirsdag den 1. maj 2012.

Pris
1.700 kr., som vil blive opkrævet efter konferencen.
Tilmelding er bindende. Hvis man bliver forhindret i at deltage er man velkommen til at sende en anden repræsentant.