CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentrets Forskning & Udvikling, Region Midtjylland og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Rehabiliteringsforum Danmark har sammen med National Center for Work and Rehabilitation, Linköpings Universitet, Sverige og AiR - Nasjonalt kompetansecenter for arbeidsretta rehabilitering, Norge afviklet 2. Nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering. Download pdf-fil af oplæggene via Rehabiliteringsforum Danmark.

Arrangører/konferencekomité:

Chris Jensen, PhD, Seniorforsker og Eva Ladekjær Larsen, PhD, Forsker, CFK - Folkesundhed & Kvalitetsudvikling,
Region Midtjylland, Danmark
Merete Labriola, PhD, Seniorforsker, Arbejdsmedicinsk Klinik, Region Midtjylland, Danmark
Kerstin Ekberg, PhD, Professor, National Center for Work and Rehabilitation, Linköpings Universitet, Sverige
Liv Haugli, M.D. PhD, Fagchef og Irene Øyenflaten, fysioterapeut, Cand. San., forskningschef, AiR – Nasjonalt kompetansesenter