Den 28. januar 2011 præsenterede Center for Folkesundhed Region Midtjyllands nye sundhedsprofil for voksne. Det skete ved en konference på Værket i Randers.

Desværre viste det sig efterfølgende, at der var en regnefejl i ét af de offentliggjorte forskningsresultater vedrørende overvægt. De, der allerede er i besiddelse af et trykt eksemplar af rapporten, opfordres derfor til at downloade rettelsesbindet.

Download rettelsesbindet vedrørende overvægt.

Følgende links kan benyttes til at downloade opdaterede eksemplarer af hovedrapport og sammenligningsbind indeholdende de korrekte tal vedrørende overvægt.

Download rettet version af hovedrapporten.

Download rettet version af sammenligningsbindet.