Fjerde danske rehabiliteringskonference:
9. november 2011 i Nyborg

”Udfordringer til rehabilitering i Danmark 2011”

Formålet med dette års konference er, at præsentere den udviklingsproces rehabilitering har undergået i Danmark i perioden fra 2003 og indtil nu. Herunder også at synliggøre udfordringer til rehabilitering i Danmark. 

Formålet er også at tydeliggøre en række dilemmaer og anbefalinger til, hvordan vi fremadrettet skal arbejde i og med rehabiliteringsområdet.

Konferencen vil forsøge at trænge bag de centrale aspekter af rehabiliteringsbegrebet og ikke mindst give bud på, hvordan en tolkning og udmøntning af begrebet har medvirket til en udvikling af praksis lokalt, regionalt og nationalt indenfor alle sektorer og faglige områder.

Vi vil forsøge at komme omkring såvel forskningsmæssige udfordringer, krav til personalemæssige faglige kompetencer, organisatoriske, holdnings- og lovgivningsmæssige muligheder og barrierer for at kunne implementere en optimal rehabiliteringspraksis.

Konferencen finder sted onsdag d. 9. november 2011, kl. 09:30 – 16:30 på Nyborg Strand.

Pris for deltagelse kr. 1700,- pr person inkluderer fuld forplejning og et eksemplar af bogen Udfordringer til rehabilitering i Danmark 2011.

Sæt X i kalenderen allerede nu og fra medio august vil der være mulighed for on-line tilmelding via www.rehabiliteringsforum.dk

Følg med på
www.rehabiliteringsforum.dk
www.marselisborgcentret.dk
Hvor også 1st announcement for konferencen er tilgængelig.