Et kenderseminar om serviceskift i botilbud


Der sker i disse måneder mange organisatoriske ændringer i og omkring de socialpsykiatriske botilbud. Alle har de til fælles, at de ikke har deres rod i borgerens situation, men medfører en flytning.

De er ofte en følge af politiske beslutninger om justeringer af serviceniveauet og har forskellige overskrifter: Moderniseringer, ombygninger, revisitationer, hjemtagelser, sammenlægninger, fusioner, omprioriteringer til nye målgrupper, tilbudslukninger osv. Der mangler en samlet betegnelse for fænomenet. Af mangel på bedre har vi kaldt dem for ”Serviceskift”. Seminaret har fokus på flytningerne.

Gennem samtaler på feltet har vi konstateret, at der findes en del erfaringer med flytninger som følge af ”serviceskift”. Andre er i fuld gang med at gøre sig overvejelser. Der er behov for faglig vidensdeling. Vi vil gerne bidrage til vidensdelingen og inviterer til et ”kenderseminar” den 18. maj 2011 i Århus.

Deltagere i seminaret er kendere og interesserede. Kendere er fagfolk, der er eller har været involveret i serviceskift, og som vil dele deres erfaringer i en workshop. Interesserede er fagfolk, der vil deltage for at kvalificere kendernes erfaringer.

Læs mere og se programmet her

Tid og sted
Den 18. maj 2011 kl. 09.30 - 15.30 i Konferencelokalet, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.

Kontakt vedr. seminarindhold: konsulent Knud Ramian, tlf. 7841 4069, send mail.