Defactum logo. Foto: Defactum

DEFACTUM indbyder til temadag for sundhedsfagligt personale, sundheds- og udviklingskonsulenter, og ledere i hjerterehabiliteringsforløbene i Region Midtjylland.

Temadagen består af to dele:

Formiddagsmodul

Formålet med del 1 er at formidle resultater fra forskellige forskningsprojekter fra hjerterehabiliteringsområdet i den midtjyske region. På baggrund af oplæggene lægges op til dialog og betydning for praksis.

Eftermiddagsmodul

Formålet med del 2 er at inspirere til at arbejde systematisk med datadrevet kvalitetsudvikling i hjerterehabilitering fra et medarbejder- og et ledelsesperspektiv. Herunder præsentation af konkrete eksempler på datadrevet kvalitetsarbejde med udgangspunkt i kommunernes egne data fra HjerteKom databasen.

Praktisk information

Tid og sted: Torsdag den 10. februar 2022 kl. 9.00-15.00, Medborgerhuset Silkeborg

Pris: Ca. 300 kr. til dækning af forplejning og lokaleleje

Link til tilmelding og endeligt program for dagen kan findes medio december på www.defactum.dk

Se hele invitationen til temadagen her