Defactum logo. Foto: Defactum

 

DEFACTUM afholder d. 12. maj 2020 temadag for sundhedsfagligt personale, sundheds- og udviklingskonsulenter og ledere i hjerterehabiliteringsforløbene i Region Midtjylland.

Temadagen består af to dele:

Formiddagen:
Formålet med del 1 er at formidle nyeste viden indenfor hjerterehabiliteringsområdet, herunder at formidle foreløbige resultater fra forskningsprojektet: Hjerterehabilitering: Fra hospital til kommunalt regi.
På baggrund af oplæggene lægges op til dialog og betydning for praksis.

Eftermiddagen:
Formålet med del 2 er at inspirere til at arbejde systematisk med datadrevet kvalitetsarbejde i hjerterehabilitering fra medarbejder- og ledelsesperspektiv. Herunder at introducere deltagerne til konkrete eksempler på datadrevet kvalitetsarbejde samt hvordan der kan arbejdes med egne data fra HjerteKomMidt.

Praktisk information
Tid: Tirsdag 12. maj 2020 kl. 8.30-15.45
Sted: Medborgerhuset Silkeborg, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg.

For deltagelse opkræves et deltagergebyr til at dække forplejning på dagen. Information om tilmelding og endeligt program for dagen udsendes medio marts 2020.
Information om temadagen opdateres på DEFACTUMs hjemmeside og udsendes med DEFACTUMs nyhedsbrev.