Året 2023 er året, hvor det er 25 år siden vi i Danmark begyndte at arbejde med hjerterehabilitering. Det jubilæum markeres med en konference, som finder sted den 25. april  i Middelfart.

Konferencen tager udgangspunkt i udviklingen og den aktuelle status på hjerterehabiliteringsområdet – hvilke udfordringer står vi overfor, og hvordan skal vi sammen bringe hjerterehabiliteringen videre?

Dagen byder bl.a. på internationalt oplæg, parallelsessioner om kvalitetsudvikling (data og PRO), social ulighed og digitale indsatser og en dialog om at sikre sammenhængende forløb på tværs.

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem REHPA, RKKP, DEFACTUM, Hjerteforeningen og Sundhedsdatastyrelsen.

Du kan se program og mulighed for tilmelding via link nedenfor. https://www.rehpa.dk/begivenhed/hjerterehabilitering-i-danmark-hvad-nu/