Billedet viser kvindelige kursister eller konferencedeltagere.Vi afholder hvert år mange arrangementer - også i samarbejde med andre. Foto: Søren Sander

2021

Rehabilitation International World Congress
Den 7.-9. september 2021 kl. 10.00-17.00
Rehabilitation International World Congress 2021 er i år virtuel, og det er stadig muligt at tilmelde sig.

Resultater fra et forskningsprojekt om handicap og beskræftigelse
Tirsdag d. 14. sept. har du mulighed for at høre et oplæg om resultaterne af et forskningsprojekt, der sætter fokus på barrierer til broer – med særlig vægt på jobcentrenes rolle.

 

Konference om ny medicinsk teknologivurdering vedrørende i.v.-behandling i eget hjem

Præsentation af resultater fra ny MTV-rapport vedrørende intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem.

På konferencen vil der blive lejlighed til at diskutere og spørge mere ind til den ny MTV-rapport.

 

Forbedringsvejlederuddannelsen
Forbedringsvejlederuddannelsen udbydes til medarbejdere og ledere i Region Midtjylland. 
Tilmeld dig uddannelsen