Vi afholder hvert år mange arrangementer - også i samarbejde med andre. Foto: Søren SanderVi afholder hvert år mange arrangementer - også i samarbejde med andre. Foto: Søren Sander

2020

08 til 10-09-2020 
Verdenskongressen i rehabilitering

07-01-2020
Temadag: Autisme, mistrivsel og social isolation

 

2019

UDSAT
Gå hjem møde om kvalitetsdata på sundhedsområdet i kommunerne 


DEFACTUM afholder et gå hjem møde, som omhandler kvalitetsdata på sundhedsområdet i kommunerne. Blandt oplægsholderne er KL og en midtjysk kommune, der vil fortælle om de erfaringer, der allerede er gjort i arbejdet med kommunale kvalitetsdata.

DEFACTUM har i Nyhedsbrevet nr. 34 udmeldt datoen den 28. november 2019. Arrangementet er dog udsat. Program og dato vil blive offentliggjort senere på efteråret.

Løbende
Forbedringsvejlederuddannelsen

Forbedringsvejlederuddannelsen udbydes til medarbejdere og ledere i Region Midtjylland. 

Tilmeld dig uddannelsen!