Mere liv i gamles hverdag - velfærdsteknologi til hverdagsbrug - en afprøvning at livsorienteret teknologivurdering (LTV)

Der er en stigende investering i velfærdsteknologier til gamle mennesker. Samtidig er der i praksisverdenen en oplevelse af, at mange teknologier ikke bruges af de gamle. VEGA-netværket er optaget af dette dilemma og har igangsat projektet "Mere liv i gamles hverdag- velfærdsteknologi til hverdagsbrug". Udviklingsprojektet har til formål at bibringe mere viden om gamles anvendelse af velværdsteknologi, hvordan velfærdsteknologi integreres i hverdagen, samt hvad der skal til, for at det kan ske. Denne afrapportering af resultater fra projektet peger på faktorer, som fagprofessionelle bør have opmærksomhed på ved fremtidige indsatser på velfærdsteknologiområdet. Projektets primære målgruppe er "gamle voksne, der er i udstrakt grad er afhængige af andre for at få en hverdag til at fungere" Baggrunden for at have fokus på netop denne målgruppe er, at trods de mange tiltag på velfærdsteknologiområdet er "den eksisterende viden om, hvordan teknologien faktisk griber ind/ikke griber ind i gamles menneskers hverdag, ringe" (ibid.). En anden målgruppe er fagprofessionelle, som arbejder med gamle og teknologi, dvs. plejepersonale i plejeboliger og i hjemmeplejen, terapeuter, sygeplejersker og konsulenter.

Download LTV slutevaluering 040219 - sort.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93829-01-5
Længde 53 sider

Kontaktperson

Merete Tonnesen

+45 7841 4438

ington@rm.dk

Forfattere

Merete Tonnesen