Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte - Det tværfaglige samarbejde

Meillier L ; Lou S, Wittrup I; Hjortbak B R, Løvschal-Nielsen P

I denne rapport Det tværfaglige samarbejde fremlægges resultater af et kvalitativt studie af Center for Bevægeapparatlidelsers tværfaglige samarbejde. Fokuspunkter i evalueringen er personalets defi nition af tværfagligt samarbejde, samarbejdets organisering og konkrete erfaringer med fordele og ulemper heraf. Vi har i denne rapport fået eksterne kvalitative forskere til kritisk at fordybe sig i blandt andet nogle af de dilemmaer, der udspiller sig i vores praksis. Rapporten rejser en række spørgsmål, som vi på CfB må forholde os til i vores videre proces, og som mange andre, der arbejder på området, vil have glæde af at læse om.

Link til projektet bag publikationen

Download hopitalsbaseret_rehab_det_tvaerfaglige_samarbejde.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 978-87-992553-3-7
Længde 62 sider

Kontaktperson

Lucette Kirsten Meillier

+45 4023 5850

lucmei@rm.dk

Forfattere

Lucette Kirsten Meillier ; Stina Lou Fleron Pia Løvschal-Nielsen ; Bjarne Rose Hjortbak