Empowerment i praksis - Et sundhedsfremmeprojekt for arbejdsfrie

Maja Lundemark Andersen; Kirsten Vinther-Jensen.

Formålet med projektet er formuleret som "at udvikle og afprøve en ny metodisk indfaldsvinkel (empowerment) med udgangspunkt i brugerstyring og frivilligt arbejde for at styrke netværksdannelse og lokalsamfundsindentitet" Du kan bestille rapporten ved at scrolle nederst på siden og vælge "Bestil publikation". Eller ved at vælge nedenstående link "Link til ekstern hjemmeside".

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Bøger/antologier
År 1997
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 87-986362-0-0

Kontaktperson

Ingerlise Andersen

+45 7841 4310

ingand@rm.dk