Evaluering af KRAS-projektet i Horsens Kommune

Birgitte Orheim Andersen

CFK har gennemført en caseanalyse i projekt KRAS, som havde til formål at sikre en højere grad af sammenhæng i arbejdsmarkedsindsatsen for senhjerneskadede i Horsens Kommune. Der er anvendt et multi-case studie, hvor 4 cases er belyst via interview med forskellige involverede informanter og via analyse af sagsmateriale.

Download Rapport_2009_KRAS.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 51 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Birgitte Orheim Andersen