Regionerne, Sundhedsministeriet og Folketinget har besluttet at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020. Specielt er ambitionen at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering.

DEFACTUMs arbejde tvang i psykiatrien bygger på mange års nationale opgaver i feltet.

I 2004-2007 var Kvalitetsafdelingen i Århus Amt, Videncenter Gennembrud, nationalt sekretariat for et nationalt kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien. Det var første gang gennembrudsmetodens blev anvendt i Danmark.

I 2010 udarbejdede Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland et opdateret inspirationskatalog og havde projektledelsen for et nationalt implementeringsnetværk, der handlede om at reducere tvang i psykiatrien.

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling var – på vegne af Sundhedsstyrelsen - nationalt sekretariat for et nyt gennembrudsprojekt om ”Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-2015”.

CFK var medarrangør af konferencen "Ned med tvang" på Nyborg Strand i marts 2015.

I 2015 fik CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og COWI til opgave af effektevaluere satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien”. DEFACTUM arbejder med denne evalueringsopgave frem til 2018 på vegne af Sundhedsstyrelsen.

Kontakt Jesper Buchholdt Gjørup, som aktuelt er ansvarlig for den nationale effektevaluering og siden 2010 har løst en række andre konsulent- og evalueringsopgaver om tvang i psykiatrien.