DEFACTUM har udviklet et værktøj til monitorering og evaluering af patientuddannelser og sundhedstilbud i kommuner og på hospitaler. 


MoEva kan anvendes til patientuddannelse i forbindelse med kronisk sygdom, men kan også anvendes blandt ikke-syge borger i forbindelse med andre typer af forløb, hvor det er vigtigt a kunne monitorere og evaluere indsatsen.

MoEva Manual  


Formål 

Formålet med MoEva er:

  • At indsamle standardiserede og sammenlignelige data fra patientuddannelsesforløb i kommuner og hospitaler til brug ved monitorering og evaluering af indsatsen
  • At indsamle data på tværs af sygdomsspecifikke og generelle patientuddannelser.
  • At indsamle data, som kan sammenholdes med data fra sundhedsprofilen "Hvordan har du det?", så det er muligt at sammenligne resultaterne med baggrundsbefolkningen og målgruppen på kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

Hensigten med MoEva er at skabe viden og evidens i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

Indhold


Evalueringer 

Nedenstående er eksempler på, hvor MoEva har været anvendt i den kvantitative evaluering:

Senest er værktøjet også anvendt i projektet Sundere liv i socialpsykiatrien. Projektet anvender redskabet til at beskrive sundhedstilstanden i målgruppen og til evaluering af strukturelle forebyggelsesindsatser i socialpsykiatrien.