MoEva billede forside - 2.jpg

Kommunerne og Region Midtjylland har et ønske om i højere grad at monitorere på den borger- og patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats og effekten heraf.

Det sker for at understøtte frontpersonalet med data i den enkelte borgers forløb og på aggregeret niveau til brug for såvel kvalitetsudvikling som forskning.

MoEva manual

 

 

Ønsker du at benytte MoEva i din kommune eller regionsenhed, kan du læse meget mere om samarbejdsaftaler nedenfor:

Samarbejdsaftale for MoEva 2.0

Principstruktur for MoEva 2.0 - system og anvendelse

Økonomimodel for MoEva 2.0