Har du modtaget et spørgeskema?

Lad dine oplevelser og erfaringer komme andre patienter til gode

Besøger du et af regionens sygehuse i perioden fra august til og med oktober 2018? Så modtager du måske et spørgeskema med digital eller almindelig post i løbet af efteråret. Vi håber, at du vil besvare spørgeskemaet.

Som patient har du en unik viden om, hvordan det er at være patient. Du ved fx, hvad der er vigtigt for dig som patient, og du kan besvare spørgsmål om, hvad du synes, der fungerer godt, og hvad du ønsker, der kunne laves om. Dette er værdifuld information til afdelingens ledelse og medarbejdere, som de kan anvende til at forbedre praksis til gavn for kommende patienter på afdelingen.

Dine erfaringer hjælper os med at forbedre kvaliteten på vores sygehuse, og måden vi kommunikerer på. Derfor har vi brug for så mange input og ærlige meninger som muligt. Tiden, du bruger på at besvare spørgeskemaet, har stor værdi for kommende patienter.
På forhånd tak.

Har du spørgsmål til spørgeskemaet kan du ringe på 7841 4111 eller 7841 4112, mandag-fredag fra kl. 9.00-14.00.

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper:

Landets fem regioner ønsker at inddrage patienternes oplevelser og erfaringer i arbejdet med udviklingen og forbedring af sundhedsvæsenets ydelser. Derfor modtager cirka 250.000 patienter i perioden fra september til december 2018 et spørgeskema via digital eller almindelig post om deres oplevelse på sygehuset

Resultaterne for undersøgelsen bliver offentliggjort i uge 11, hvor de vil ligge på www.rup.dk (Region Midtjyllands resultater) og www.patientoplevelser.dk/LUP

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på de somatiske sygehuse (LUP Somatik)

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for somatikken (LUP Somatik) bliver gennemført en gang om året

 • Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 • Formålet med LUP er at:
  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Undersøgelsen omfatter tre patientgrupperne
  • planlagt indlagt
  • akut indlagt
  • ambulante patienter
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Kompetencecenter for Patientoplevelser, der sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af DEFACTUM.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.
Læs mere om LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter nybagte mødre.
Læs mere LUP Fødende.