Tak for din besvarelse

I efteråret 2018 er 50.000 patienter inviteret til at besvare et spørgeskema om deres oplevelser i forbindelse med deres besøg på et hospital i Region Midtjylland, som led i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt somatiske patienter (LUP Somatik).

Indsamlingen af spørgeskemaer for 2018 er afsluttet. Vi vil gerne sige tak til alle patienter, som har meldt tilbage på deres oplevelser i forbindelse med deres besøg. Vi bruger dine svar til at forbedre praksis til gavn for de kommende patienter.

Resultater er på vej

Resultaterne for LUP Somatik 2018 bliver offentliggjort sammen med en national rapport, der viser de nationale tendenser.

Afdelings- og afsnitsresultater udsendes til afdelingerne i uge 8 2019.

Den nationale offentliggørelse er i uge 11 2019.

Tidligere undersøgelser

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på de somatiske sygehuse (LUP Somatik)

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for somatikken (LUP Somatik) bliver gennemført en gang om året

 • Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 • Formålet med LUP er at:
  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Undersøgelsen omfatter tre patientgrupperne
  • planlagt indlagt
  • akut indlagt
  • ambulante patienter
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Kompetencecenter for Patientoplevelser, der sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af DEFACTUM.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.
Læs mere om LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter nybagte mødre.
Læs mere LUP Fødende.